Biografija

Pohađala sam  gimanziju “Juraj Baraković” u Zadru i nakon toga diplomirala na Fakultetu  Političkih nauka Beogradu. Nakon diplomiranja sam radila   kao  novinar,  turisticki vodič i ...

Granice na vjetru

Ova knjiga je možda „potraga za izgubljenim vremenom“, ali ne i žal za prošlošću, za nekom nestalom vojskom, državom ili granicom. Prolog Jednom davno, i munje su imale imena, a vjetrovi su...